plus minus gleich

Materiały WybuchoweMateriały Wybuchowe - to związki chemiczne bądź mieszaniny, które pod wpływem działania zewnętrznego zdolne są do gwałtownej reakcji chemicznej, której towarzyszy wydzielanie sie dużej ilości prodóktów gazowych, które z kolei zdolne są do wykonania pracy mechanicznej.

Materiały wybuchowe dzielimy przedewszystkim
ze względu na ich zastosowanie:

Materiały Wybuchowe Inicjujące (MWI)
- stosowane są do inicjacji reakcji wybuchowej materiałów wybuchowych o mniejszej wrażliwości. Ich wysoka wrażliwość pozwala na pobudzanie ich za pomocą najmniejszej iskry, uderzenia, płomienia czy nawet nakłucia. Nawet w najmneijszych ilościach nie spalają się lecz detonują. Takie materiały to np. piorunian rtęci czy azydek ołowiu. Stosuję sie je także w: zapalnikach min i granatów oraz w głowicach rakiet bojowych i torpedach.


Materiały wybuchowe miotające - to tak zwane prochy. Posiadają słabe właściwości wybuchowe lecz charakteryzują się spalaniem prawie nigdy nie przechodzącym w detonację, któremu towarzyszy wydzielanie się bardzo dużej ilości produktów gazowych. Dlatego wykożystywane są przedewszystkim do nadania prędkości początkowej pociskom w broni strzeleckiej, armatach, moździerzach itp. oraz do produkcji lontów prochowych. Prochy dzieli się na dymne i bezdymne. Do dymnych zaliczamy najbardziej znany proch czarny. Natomiast do bezdymnych zaliczamy prochy nitrocelulozowe i nitroglicerynowe które stosuje się jako paliwa stałe napędzające rakiety.


Materiały wybuchowe kruszące - charakteryzują się znacznie mniejszą wrażliwością niż materiały inicjujące. Ich przemianę wybuchową można zapoczątkować silnym bodźcem osiąganym przez wybuch inicjujących materiałów wybuchowych. MW kruszące są bezpieczniejsze w produkcji i eksploatacji ze względu na małą wrażliwość na impulsy mechaniczne i cieplne. Wynikające z tego bezpieczeństwo i dogodność użycia powodują, że są podstawowymi MW używanymi w wojsku. Stosuje się je do wyrobu ładunków kruszących, amunicji artyleryjskiej, lotniczej, saperskiej, morskiej itp.
Zasadniczym MW używanym w minerstwie wojskowym jest trotyl (TNT), którego siłę działania przyjęto za podstawę do klasyfikacji innych MW kruszących.


Wyrózniamy trzy rodzaje MWK:

  • Materiały wybuchowe kruszące o normalnej sile działania - stanowią podstawową grupę MW używanych powszechnie do prac minerskich. Spośród MW kruszących są najtrwalsze, a zarazem najbezpieczniejsze, zarówno w produkcji, jak i w użyciu. DO nich zaliczany jest trotyl.
  • Materiały wybuchowe kruszące o zwiększonej sile działania - (silniejsze od trotylu) posiadają większą energię niż pozostałe rodzaje MW. Materiały wybuchowe kruszące o zwiększonej sile działania wykorzystuje się do niszczenia mocnych konstrukcji żelbetowych, płyt pancernych oraz do produkcji ładunków kumulacyjnych, lontów detonujących i detonatorów pośrednich. Do nich zaliczamy między innymi: tetryl, pentryt i oktogen.
  • Materiały wybuchowe kruszące o zmniejszonej sile działania - mają stosunkowo małe zastosowanie w minerstwie wojskowym. Stosuje się je jako ładunki wymagające uszczelnienia, a więc w komorach. Dzięki właściwościom rozdrobnienia i miotania wykorzystuje się je do kruszenia lodu i wysadzania gruntów, w kopalniach podziemnych i odkrywkowych, w kamieniołomach, do prac ziemnych, w obróbce metali i karczowaniu drzew. Do nich zaliczamy między innymi: ANFO, Amonity i Dynamony.    {moscomment}